Woonhuisverzekering

Het is op zijn zachtst gezegd niet prettig wanneer je woning totaal wordt verwoest bij een brand en je bent niet verzekerd. Het wordt nog vervelender wanneer er een hypotheek op de woning rust, want je blijft dan met een flinke schuld zitten. Om die reden stellen geldverstrekkers het verplicht je woning te verzekeren middels een woonverzekering.

De woonhuisverzekering, die ook wel opstalverzekering wordt genoemd, stelt je schadeloos voor het herstellen en/of vervangen van de schade die je woning heeft opgelopen. Dit kan zijn in de vorm van geld, maar ook in natura. Uiteraard hangt de gedekte schade af van de voorwaarden van de woonhuis verzekering die je hebt afgesloten.

Woonhuis verzekeringen zijn er om, het woord zegt het al, een woonhuis te verzekeren. Onder dit begrip vallen naast de stenen en dakpannen, alle aan het huis bevestigde zaken zoals de keuken, het toilet, de schakelaars en de verwarming. Niet gedekt zijn bijvoorbeeld een bankstel, laminaat of bloempotten in de tuin.

Sommige zaken dienen extra verzekerd te worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om luifels, (schotel)antennes, een berging of schutting. Ook de fundering van een woning is niet altijd standaard meeverzekerd. Het loont bij het zoeken naar de goedkoopste woonverzekering daarom ook zeker om daarbij niet de dekking uit het oog te verliezen.

In natura

In natura betekent in feite ‘in diensten’. Een voorbeeld hiervan is wanneer er een metselaar namens de maatschappij komt om je schoorsteen op te metselen na een storm.

De Herbouwwaarde

adriana-psp.nl

Zaken die slechts gedeeltelijk de marktwaarde bepalen hoeven niet meeverzekerd te zijn. De grond bijvoorbeeld, zal bij een brand niet verloren gaan. De locatie evenmin. Voor het berekenen van de herbouwwaarde kun je de herbouwwaardemeter gebruiken.

De herbouwwaarde van een woning wordt berekend aan de hand van een formule die gebaseerd is op het type woning, de kwaliteit ervan en de inhoud: kuubs x kwaliteitsfactor x prijs per kuub type woning.

Kwaliteit:

De kwaliteit van een woning wordt uitgedrukt met een factor. Naarmate de afwerking van de woning, de keuken en de badkamer hoger is, ontvang je een hogere factor. De factor is ook afhankelijk van de dakconstructie van de woning. Zo zullen riet en bitumen (plat dak) factorverhogend zijn.

Inhoud:

Om de inhoud van de woning te achterhalen is het nodig de oppervlakte te berekenen aan de buitenzijde van de woning, vermenigvuldigd met de gemiddelde hoogte. Daarnaast moeten ook kelders, aanbouwen, vaste garages en een berging worden opgemeten.

Type:

Globaal gezien kan er een onderscheid gemaakt worden tussen een rijwoning, een hoekhuis en een vrijstaande woning. Door sommige verzekeraars worden nog andere opties gegeven in

combinatie met geschakeld wonen. De waarde per kuub van een rijwoning ligt lager (bijv. 425 euro) dan die van een vrijstaande woning (bijv. 595 euro).

Met behulp van de formule komt de herbouwwaarde voor een rijwoning met dakpannen van 400 kuub en een luxe afwerking bijvoorbeeld uit op 400 x 425 euro x 1,12 = 190.400 euro.

Men kan de herbouwwaarde voor de verzekering huis op verschillende manieren vaststellen:

  • Eigen opgave: een taxateur kan naast de marktwaarde, ook de herbouwwaarde van je woning bepalen. Je kunt dit bedrag vervolgens aangeven bij de verzekeraar. Hier zit echter wel een nadeel aan. De premie is vaak wat hoger en de maatschappij heeft minder zicht op het risico-object (de woning). De maatschappij zal in het geval van een schade eerder willen weten of de waardering juist is geweest. Je kunt dus ook onderverzekerd zijn.
  • De herbouwwaardemeter: aan de hand van een aantal vragen wordt een beeld geschetst van de woning en krijgt de maatschappij er een duidelijk beeld van. Wanneer je akkoord gaat met de uitkomst van de vragen, ben je niet meer onderverzekerd.